ἀρκάνη

ἀρκάνη
Grammatical information: f.
Meaning: τὸ ῥάμμα ᾦ τὸν στήμονα ἐγκαταπλέκουσι διαζόμεναι H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Has been connected with ἄρκυς (s. v.; doubtful) with the suffix seen in δρεπάνη, καπάνη, θηγάνη etc.; Chantr. Form.198f. Prob. a loanword; from the substr.?
Page in Frisk: 1,140-141

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀρκάνη — ear rings fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ar-1*, themat. (a)re-, heavy basis arǝ-, rē- and i-basis (a)rī̆ -, rēi- —     ar 1*, themat. (a)re , heavy basis arǝ , rē and i basis (a)rī̆ , rēi     English meaning: to move, pass     Deutsche Übersetzung: “fũgen, passen”     Note: Root ar 1*, themat. (a)re , heavy basis arǝ , rē and i Basis (a)rī̆ , rēi : “to move …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.